Chuyến thăm của Đức Khách hàng

- Sep 26, 2017-


Khách thăm Đức


Vào ngày 19 tháng 9, ông Ulrichs từ Đức đến thăm và làm việc tại các công ty về hợp tác kinh doanh về vật liệu titanium và zirconium, chúng tôi đã có một cuộc họp tuyệt vời, cởi mở và hiệu quả, chúng tôi có nhiều ý định mở rộng hợp tác trong tương lai gần.


IMG_20170926_095346_576.jpg


IMG_20170926_095346_578.jpg