Giá Titan và Hợp kim Titan tăng mạnh trong tháng 3 năm 2017

- Mar 17, 2017-

Giá titan và hợp kim titan tăng mạnh vào tháng 3 năm 2017


Titan sponge.jpg

Hiện nay, thị trường titan Trung Quốc tiếp tục điên rồ của nó, đặc biệt là thị trường xốp titan. Giá trích dẫn chính đối với 1 miếng bọt xốp titan tăng lên 64.000 RMB / tấn, và miếng bọt xốp titan loại 0 lên tới 65.000 RMB / tấn, mức tăng trên 58%. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có giá, nhưng không thể mua do thiếu.

 

0 Lớp Sponge Giá.jpg

Có hai lý do:

- Chi phí nguyên liệu đầu nguồn tăng mạnh, như giá quặng titan tăng 4%, titan tăng 71%, TiCl4 tăng 42%.

 

- Một số nhà sản xuất TiCl4 và titan sponge ngừng sản xuất vì chính sách bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn.


Titanium sponge mill.jpg


Vì vậy, các sản phẩm của nhà máy Titaniumcác mục tiêu xay xát Titanium sẽ tăng lên một mức độ nhất định.


Đội Haohai

2017-03-17