Mục tiêu phun trào Planar

- Dec 07, 2017-


Haohai Metal cung cấp các mục tiêu xay xát bằng phẳng với các vật liệu chất lượng cao nhất của Titanium, Zirconium, Chromium, Niobium, Tantali, Molybdenum, Aluminium, Hafni, Silicon, Titanium Aluminum, Nickel Chromium, Nhôm Silicon, Kẽm Tin và NbOx vv, ở dạng Monolithic, liên kết, theo phương pháp nóng chảy, HIP vv