Gia công Titan truyền thống

- Jan 30, 2019-


Gia công Titan truyền thống


Thuật ngữ gia công trực tuyến có ứng dụng rộng rãi và đề cập đến tất cả các loại quy trình loại bỏ và cắt kim loại. Chúng bao gồm tiện, khoan, phay, khoan, khoan, khai thác, cả cưa và cắt khí, chuốt, bào, mài bánh răng, tạo hình, cạo râu, và mài.

Công nghệ hỗ trợ gia công hợp kim titan về cơ bản rất giống với các hệ thống hợp kim khác. Gia công kim loại hiệu quả đòi hỏi quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến các thông số gia công của dụng cụ cắt với vật liệu gia công cho hoạt động nhất định. Các thông số quan trọng bao gồm:

Life Tuổi thọ công cụ

Lực lượng

Yêu cầu về năng lượng

Dụng cụ cắt và chất lỏng


Các đoạn tiếp theo thảo luận về các tham số này trong điều khoản chung.