Lực lượng và yêu cầu sức mạnh

- Jan 30, 2019-


Lực lượng và yêu cầu sức mạnh


Các lực trong gia công có thể được xác định bằng một lực kế công cụ. Đổi lại, máy đo lực kế thường đo ba thành phần:


Tiếp tuyến, hoặc lực cắt

Lực đẩy, hoặc lực tách

Thức ăn, hoặc lực dọc trục


Lực cắt rất quan trọng vì khi nhân với tốc độ cắt, nó sẽ xác định các yêu cầu công suất trong gia công titan. Lực đẩy, hoặc lực tách, xác định độ chính xác được tạo ra trên một bộ phận.

Đối với các xấp xỉ tổng quát, có thể đạt được các yêu cầu về công suất trong quá trình tiện và phay bằng cách đo đầu vào công suất cho động cơ truyền động của máy công cụ trong quá trình cắt và trừ đi công suất điện hoặc công suất nhàn rỗi. Một xấp xỉ tốt của mã lực cần thiết trong hầu hết các hoạt động gia công có thể được dự đoán từ các yêu cầu công suất đơn vị.