Công ty TNHH một thành viên Meterials Haohai kim loại

Công ty TNHH Haohai Titan


Địa chỉ:

PlantNo.19, TusPark, CenturyAvenue,

XianyangCity, ShaanxiPro., 712000, Trung Quốc


Điện thoại:

+ 86 29 3358 2330

+86 29 3358 2349


Số Fax:

+86 29 3315 9049


Thư điện tử:

info@pvdtarget.com

Sales@pvdtarget.com